Informacje Ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Firma Handlowo - Usługowa Mirosław Michałowski.

2. Dane firmy

Adres:
ul. Daliowa 6
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-101-28-00
REGON: 550344506

Organ Rejestrowy: Urząd Miasta Ostrołęki
Rejestr: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 1155/1990

3. Nr konta bankowego:
PKO BP SA
87 1020 3802 0000 1802 0050 0041

4. Sklep internetowy czynny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Składanie i realizacja zamówień

1. Aby dokonać zamówienia, jest wymagana rejestracja Kupującego.

2. Kupujący, składając zamówienie sklepie zgadza się na warunki zawarte w tym regulaminie.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych 24Herbata.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

4. Ceny wszystkich produktów wagowych podane są za 100g.

5. Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT. Faktura VAT będzie wystawiona bez podpisu odbiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku. Faktura VAT nie musi zawierać podpisu odbiorcy faktury.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów (mogą być to incydentalne sytuacje) objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Płatności

1. Możliwe są następujące formy zapłaty:

Za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.
Przelewem - po potwierdzeniu zamówionego towaru przez sprzedającego i wpływie pieniędzy na konto - paczka jest pakowana i wysyłana.

Wysyłka

1. Klient ponosi koszty wysyłki zamówienia w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego. Informacja o kosztach wysyłki jest dostępna w zakładce Koszty dostawy.

2. Wysyłka następuje: 

a) W przypadku zamówień płatnych przelewem - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku.
b) W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że towar nie był otwierany, a opakowanie nie zostało w żaden sposób uszkodzone. W takim przypadku zwracamy kwotę równą cenie zamówionego towaru, wraz z kosztami przesyłki.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas telefonicznie (504-102-151) lub mailowo (sklep@24herbata.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przed upływem 14-dniowego terminu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać telefonicznie (504-102-151) lub mailowo (sklep@24herbata.pl).

2. W celu przyspieszenia procedury reklamacji prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: numeru zamówienia, przyczyny reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzyskania.

4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Firma Handlowo - Usługowa Mirosław Michałowski.

2. Dane osobowe Kupującego są zbierane i wykorzystywane w celu:

a) realizacji Zamówienia.
b) w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody - wysyłania newslettera, informującego o nowych produktach i promocjach.

3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przez wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.